Tumblelog by Soup.io
 • urojenie
 • vanity
 • zyj-kolorowo
 • miodzio-
 • SilverGloireme
 • photonom
 • szaaatan
 • BlackMelancholy
 • SzaryOptymista
 • michaelle64
 • effodienssepulcrum
 • flitterempire
 • angelsdemon
 • manna
 • RecklessKid
 • xcocainex
 • fashionbeauty
 • marysia
 • hatered
 • jessicasmith
 • guyver
 • mearluna
 • MrsDarkness
 • anananana
 • LittleJack
 • inspiration-emotions
 • SapereAude
 • istsoeasy
 • LostinBlackHole
 • pesymista
 • orangeugarte
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

9966 1a09 500
Reposted fromgainaxing gainaxing viawszystkodupa wszystkodupa
jak zobaczę, to powiem, czy o to mi chodziło, bo jeszcze nie wiem
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viapsycha psycha
8170 bf8b 500
8873 4a00 500
Reposted fromgrobson grobson viastrzepy strzepy
8872 7a1b 500
Reposted fromgrobson grobson viastrzepy strzepy
"Nie mieli facebooka, nie mieli komórek, więc okoliczności na Nich wymuszały to, że musieli być ze sobą, żeby porozmawiać, żeby się poczuć, żeby się zakochać, znienawidzić. 
Oni musieli się dotknąć i trochę poobcować ze sobą, no my... My niekoniecznie już musimy."

szkoda.
— J. Pawłowski
Reposted fromnathloves nathloves viaMaryiczary Maryiczary

December 05 2017

6070 708c
6868 d76e 500
Reposted fromqb qb viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
6241 ecf2
Reposted fromdivi divi viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
0096 0514 500
8016 9545
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis
8019 a2f2 500
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis
Reposted frombluuu bluuu
Reposted fromshakeme shakeme
7688 1bd9
Reposted fromliteracja literacja viawszystkodupa wszystkodupa
3990 3c77 500
Reposted fromzciach zciach viamehhh mehhh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl